gündəlik

gündəlik
1. sif. Hərgünkü, hər gün olan, hər gün baş verən, adi. Gündəlik rejim. – <Qətibə:> Həyatda yanılmamaq üçün onun sənə qarşı aldığı gündəlik vəziyyət və etdiyi söhbətlər barəsində mənə xəbər verməlisən. . . M. S. O.. // Hər gün çıxan. Hacı Səməd . . bu vaxt külfətə ya kitab, ya gündəlik qəzetlərdən oxuyardı. S. S. A..
2. sif. Birgünlük, bir gün üçün lazım olan. Gündəlik plan. Gündəlik məlumat. – Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. S. S. A..
3. is. Ekspedisiya, tədqiqat, təcrübə, səyahət və s. zamanı aparılan müşahidələrin hər gün qeyd edildiyi dəftər. Gəmi gündəliyi. Yol gündəliyi.
4. is. Evə verilmiş tapşırıqları və aldığı qiymətləri yazmaq üçün şagird dəftəri. Dərs cədvəlini gündəliyə yazmaq. Atası oğlunun gündəliyinə baxdı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • xəstəlik — is. Orqanizmin normal həyat fəaliyyətinin pozulması halı; azar, naxoşluq. Göz xəstəlikləri. Sağalmaz xəstəlik. Yoluxucu xəstəlik. – Aygün xəstəlikdən qalxır ayağa; Qaynayır gözündə yenə də həyat. S. V.. <Nuriyyə:> Bilirdim ki, bağırsaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yövmi(yyə) — ə. gündəlik, hər gün baş verən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yövmiyyə — ə. gündəlik haqq, günəmuzd haqq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rasion — <lat. rationis – ölçü> Müəyyən vaxt üçün yemək norması, müəyyən vaxt üçün yemək payı; cirə. Əsgərin gündəlik rasionu. // Heyvanlara veriləcək gündəlik yemin miqdarı və tərkibi; yem norması. Normalara müvafiq olaraq heyvanın bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yovmiyyə — is. <ər.> köhn. 1. Hər gün üçün verilən xərc, haqq, maaş; gündəlik. Azərittifaqdan göndərilən təftiş komissiyası aylarla oturar, öz yovmiyyəsini alar, bu dairəittifaqın işini əsaslı surətdə yoxlardı. S. R.. // sıf. Gündəlik. <Hacı Kərim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Eynulla Fatullayev — ( az. Eynulla Fətullayev) is an Azerbaijani journalist and editor in chief of the independent Russian language weekly Realny Azerbaijan and Azeri language daily Gündəlik Azərbaycan newspapers. He has been persecuted in Azerbaijan for his… …   Wikipedia

  • ruznamə — f. gündəlik gəlir çıxarın və ya hadisələrin qeyd olunduğu dəftər; gündəlik; 2) qəzet …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cirə — 1. is. bot. Xırda ağ çiçəkləri olan birillik bitki (toxumlarından ədviyyə kimi istifadə edilir). 2. is. Ərzaq payı, pay. . . Kənddən çıxdıqlarının onuncu günü Səriyyə xala yemək ehtiyatının tükənməyə başladığını hiss etdi. Gündəlik cirəni xeyli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəzet — is. <ital.> Hər gün, bəzən vaxtaşırı nəşr edilən və ictimai siyasi həyatın cari məsələlərindən bəhs edən, habelə tənqidi və kütləvi elmi məqalələr dərc edən böyük səhifələr şəklində dövri mətbuat orqanı. Gündəlik qəzet. Həftəlik qəzet.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Translations of The Lord's Prayer — The Lord s Prayer is a common tool used to compare languages. Since the publication of the Mithridates booksTwo examples are Mithridates de differentis linguis , Conrad Gessner, 1555; and Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”